Släktbeskrivningar »

Släkten Gustavii

Släkten Sabelskjöld

Släkten Garström

Släkten Hamrén

Släkten Andersson

Släkten Bengtsson

Släktträd baserade på utdrag från min DisGen-databas »

 Mormors släkt - släkten Bengtsson

 Farmors fars släkt - släkten Garström

Personligheter »


Majoren vid Gotlands Artillerikår, A7, Carl Gustavii, f. 1894. Carl var den förste av sina syskon som tog namnet Gustavii 1912


Kungsbackagumman Brita Lena Andersson, f 1824 i Fjärås, som var så skicklig att hon hade självaste kungen som patient


Via släkten Gustavii är jag släkt med dragonen Carl Jönsson Sabelskjöld f. 1590 i Nyköping, som blev adlad år 1617


Fiskarsonen Gustaf Garström, f. 1836 i Österåker, som gjorde karriär och blev fängelsedirektör och riddare av Kungliga Vasaorden


Barnhemsflickan, Gustafva Wilhelmina Wiman f. 1845 i Stocholm, som gifte sig med blivande fängelse-direktören Gustaf Garström och blev borgarhustru

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Släktbeskrivningar

Släkten Gustavii

Släkten Gustavii härstammar från predikanten Nils Oskar Gustafsson f. 1865 i Målilla i Kalmar län och hans hustru Hilda Augusta Olofsdotter f. 1862 i Djursdala i Kalmar län och deras 11 barn. Min farfar Eskil Gunnar Gustavii (1906-1981)var tredje yngst i en barnaskaran på. På bilden till vänster (tagen 1902) syns fr v Ragnar, David Martin, Anny, Erik, Carl och Gustaf Gustavii. Då jag själv ännu inte har forskat så mycket kring släkten Gustavii baserar jag informationen här på släktsidan på innehållet i boken "Släkten Gustavii 1967" av Björn Gustavii. Nils Oscar Gustavssons förfäder kommer huvudsakligen från socknarna Målilla, Mörlunda och Kristdala i Kalmar län. På moderns, Maria Sofia Nilsdotter f. 1836 i Åsjögle i Mörlunda, sida kan man belägga släktband med dragonen Carl Sabelsköld f. 1666, via dennes dotter Märta Sabelsköld f. 1688 i Kristdala, Kalmar län.

Läs mer om min farfars släkt och hur släktnamnet Gustavii uppkom »

Läs mer om min farfars band till Carl Sabelsköld - släkten Sabelsköld »

* * *

Släkten Garström

Släkten Garström stammar från skräddaren Anders Garnström född 1738 i Garn i Stockholms län. Min farmor Ingalisa Gustavii är född Garström. Jag har flera gånger fått höra historien om släktnamnet Garström och hur det skulle ha uppkommit.  Den har då berättats av min farmor Ingalisa Gustavii, född Garström. Hon har i sin tur, under sin uppväxt fått höra historien om sin farfar Gustaf Garström, som när han skulle befordras till fängelsedirektör tog namnet Garström efter ”Gara strömmar”. Dessa Gara strömmar skulle ha funnits i Roslagen varifrån han sades komma. Alla, inklusive jag själv, har nog tyckt att det hela låter logiskt och är en intressant familjehistoria. När jag började släktforska för en tid sedan blev släktnamnet Garström och farmors farfar Gustaf Garström och hustrun Gustafva Wilhelmina Wiman f. 1845 i Stockholm (se fotot till vänster) ett av mina första forskningsobjekt. Jag ville helt enkelt försöka belägga denna gamla släkthistoria. Nu vet jag att namnet Garström går mycket längre tillbaka än så och jag vet också mycket mer om banden med Roslagen.

Läs mer om min farmors fars släkt - släkten Garström »

* * *

Släkten Hamrén

Släkten Hamrén stammar från godsägaren Andreas Birger Hamrén f. 1862 i Hanhals i Halland och hans hustru Anna Bernhardina Nyman f. 1864 i V. Frölunda i Göteborgs och Bohuslän (se fotot till vänster). Birger Hamrén är son till läkekvinnan Brita Lena Andersson, "Kungsbackagumman" f. 1824 i Fjärås i Halland och hennes man Andreas Andersson f. 1822 i Hanhals i Halland. Birger tog sig namnet Hamrén efter gården Hambrö i Kungsbacka där han växte upp. Min farmor Ingalisa är barnbarn till Birger och Anna Hamrén. Jag har forskat ganska mycket på Birger och Annas anfäder och har då funnit släktgrenar i såväl norra Halland, som Lerum i Älvsborgs län, Mariestad i Skaraborgs län och Fässberg (nuvarande Mölndal) i Göteborgs och Bohuslän.

* * *

Släkten Andersson

Släkten Andersson härstammar från handskmakaren och hovleverantören Ernst Andersson f. 1869 i Norrköping och hans hustru Anna Bengtsson f. 1876 i Lund. Min morfar Bertil Hakfelt är son till Ernst och Anna Andersson och tog sig namnet Hakfelt som vuxen. Handskfabrikör Ernst Andersson var en stor personlighet i Helsingborg på sin tid. Han fick titeln hovleverantör och ”Ernst Anderssons handskfabrik” på Norra Storgatan blev så småningom en av landets förnämsta och mest kända. På fotot till vänster syns Ernst Andersson och hustrun Anna med barnen ca 1919 (min morfar Bertil är pojken i mitten i vit sjömanskostym).

Jag har nyligen börjat skanna morfar Bertils gamla fotoalbum och här kan du ladda ned det första av dem, som innehåller många jättefina gamla foton ända från 1800-talet - Bertil Hakfelts fotoalbum - Nr 1.pdf

OBS att PDF-filen är ca 170 MB stor så den kan ta lång tid att ladde ned!

Läs mer om min morfars släkt - släkten Andersson »

* * *

Släkten Bengtsson

Min mormor Ethel Evelyn Hakfelt är född Bengtsson och hennes far skräddaren Rudolf Valdemar Bengtsson är född den 8 oktober 1895 i Köpenhamn. Han är son till "Tusenkonstnären" och 1:e maskinisten vid hamnkvarnen i Köpenhamn, Carl August Bengtsson (f. 1861 i Malmö Caroli). Min mormors mor hette Agda Davida Josefina Ohlqvist och är född 1895 i Malmö S:t Pauli stadsförsamling. Hon är dotter till typografen Nils Ohlqvist född 1871 i Malmö Caroli stadsförsamling. Det är väldigt intresant att följa Nils Ohlqvist och hans anfäder då de kommer flyttandes från den Skånska landsbygden in till Malmö i början av 1800-talet och hur de sedan flyttar omkring i den stora staden. Det har varit en viss utmaning att följa dem då de ofta byter adress vart annat år. Nils Ohlqvists hustru Alma Sofia Charlotta Andersson, född 1873 i Malmö Caroli är dotter till Cigarrfabrikören August Wilhelm Andersson. August Wilhelm Andersson lär ha varit oäkta son till Kung Oscar I. Jag har dock på sistone fått ihop ett material om August Wilhelm Andersson som pekar på att han inte var oäkta son och hans far förefaller ha varit Tullvaktmästaren, Cofferdistyrmannen och tobakshandlaren Johan Magnus Andersson (f. 1797 i Karlskrona).

Läs mer om min mormors släkt - släkten Bengtsson »

* * *

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use