Personakter för efterlysta:

[88] Anders Andersson (1788-1838)
[160] Anders Garnström
 (1738-1810)
[21] Gustafva Wilhelmina Wiman(1845-1917)
Bouppteckning för grovfsmedsgesällen Pehr (Petter) Wiman 1854-12-13

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Efterlysningar

Ofta, när man släktforskar, stöter man på olika typer av problem som gör att man får svårt att komma vidare i forskningen kringe en eller flera personer. Ofta handlar det om personer som har flyttat, men det att det inte går att finna någon flyttnotering som anger vart personen har flyttat. Sedan har jag några exempel på personer som jag har kunnat fastställa är en av mina förfäder och de har kommit inflyttande vid någon tidpunkt, men det går inte att finna dem på den platsen som de anges ha flyttat från.

Här nedan hittar man helt enkelt de spännande mysterierna i min släktforksning och jag är väldigt tacksam om någon har information som skulle kunna hjälpa mig att komma vidare och lösa något av nedanstående mysterier.

Om du har information eller förslag på lösning får du gärna kontakta mig via email christer@gustavii.com eller på telefon 0302-13179, alternativt 031-3228438.

-- Efterlyses! --

Var  är skräddaren [160] Anders Garnström född?
Enligt husförhörslängderna i Österåkers församling ska sockenskräddaren [160] Anders Garnström (1738-1810) vara inflyttad från Garn år 1758 där han också ska vara född 1738. Den första noteringen jag har på Anders Garnström är husförhörslängden för Österåker (AB), AI:3, 1756-1765 då han och hustrun Anna Berg bor på Åkersbro.

Hur jag än söker i Garns kyrkböcker finner jag dock ingen Anders Garnström och detta är nu mitt absolut mest intressanta problem då jag har på känna att släkten Garström/Garnström har funnits i Garn redan före [160] Anders Garnströms tid. I FamilySearch databas på nätet har jag funnit ett antal personer med namnet Garnström/Garström födda i Garn i mitten på 1700-talet vilket tycker jag tyder på att det nog stämmer att [160] Anders Garnström bör vara född där.

Nu vill jag alltså försöka få information om denne Anders Garnström som gör att jag kan säkerställa hans födelseplats och förhoppningsvis också hans föräldrar. För mer information se [160] Anders Garnströms personakt uppe till vänster.

--- Efterlyses! ---

Var är [88] Anders Andersson (f. 29 september 1788) född?
Jag känner till det mesta om [88] Anders Andersson (1788-1838) från och med den 29 december 1811, då han gifter sig med pigan [89] Helena Börjesdotter från Wallby i Fjärås församling i Hallands län. Anders Anderssons liv fram till denna tidpunkt är helt okänd för mig. Efter vigseln bosätter de sig i Wallby tillsammans med Helenas föräldrar fram till 1812 då de flyttar till Onsala. 1815 flyttar Anders och Helena till Hanhals där de sedan bor på gården Gressella (först Nr 6 och sedan Nr 3) fram till sin död den 19 och 20 december 1838.

Jag kan inte finna att [88] Anders Andersson skulle ha bott på Wallby före 1812 varför jag tror att han har kommit flyttande till Fjärås. Jag vet också att han inte är född i Hanhals då ingen Anders är född åren kring 1788 som kan stämma in på [88] Anders Andersson. Jag kan tyvärr inte finna honom i några flyttlängder och jag har letat långt tillbaka i tiden. Jag vet inte hur jag ska komma vidare med Anders Andersson och undrar nu om någon har mer information som skulle kunna leda mig till var han är född. I husförhörslängderna är angivet att han är född den 29 september 1788, men inte var. Jag vet alltså ingenting om [88] Anders Andersson före han gifter sig (se personakten till vänster för [88] Anders Andersson). För mer information om Anders Andersson, se personakten till vänster.

--- Efterlyses! ---

Var är [21] Gustafva Wilhelmina Wiman (f. 17 september 1845) född?
[20] Gustaf Garströms hustru [21] Gustfva Wilhelmina Wiman (1845-1917) finner jag första gången den 22 oktober 1845 (endats en månad gammal) då hon förs in underhållsboken för ett av Stockholms barnhem. Samma dag överlämnas hon till torparen Anders Östlund i Salems socken där hon bor fram till den 1 oktober 1847 då hon flyttar hem till modern [43] Ulrica Wilhelmina Wahlsten och hennes man i Skeppsholms församling. I alla kyrkböcker står det angivet att Gustafva är född den 17 september 1845 i Stockhom Clara församling, men här kan jag inte finna henne i någon födelsebok. Jag vet alltså inte med säkerhet var hon är född. Hon var säkert oäkta barn och i tidiga husförhörslängder anges att hon är "Hustru Wimans barn före äktenskapet" (Skeppsholms församling (AB), AII:11a, sidan 167), men i Bouppteckningen efter grovsmedsgessällen Pehr (Petter) Wiman, gift med [43] Ulrica Wilhelmina Wahlsten, anges att [21] Gustafva Wilhelmina Wiman är dotter och arvinge efter Pehr Wiman. Det kan ju vara så att Pehr Wiman verkligen är Gustafvas far och att hon då föddes före Ulrica och Pehr gifte sig.

Jag behöver alltså hjälp med att fastställa [21] Gustafva Wilhelmina Wimans födelseplats, födelsedatum och sedan råd om hur jag ska ställa mig till det faktum att hon är upptagen som arrvinge till Pehr Wiman. Kan jag anta att hon då är hans riktiga dotter? För ytterligare information se [21] Gustafva Wilhelmina Wimans personakt, samt bouppteckningen efter grovfsmedsgesällen Petter Wiman till vänster.

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use