Forskningsdokument

Personakt för Brita Lena Andersson (1824-1904)

Personakt för maken Andreas Andersson (1822-1885)

Personakt för Brita Lenas syster Anna Christina Andersson där man kan läsa om hennes tragiska livsöde

Antavla 1 där du finner både Brita Lena och hennes man Andreas som nr 44 och 45

Antavla 14 där du finner maken Andreas och hans anfäder

Foton


Vykort från ca 1904


Vykort från ca 1902


Brita Lena och maken Andreas Birger med ett av barnen


Vykort föreställande Hambrö No 10 med "Doktorinnan" Brita Lena ståendes på trappan


Vykort föreställande Brita Lenas begravning


Kungsbackagummans gravsten på Hanhals gamla kyrkogård

Hem | Metod | Släktbeskrivningar | Antavlor | Personregister | Efterlysningar | Orter & Kyrkor | Länkar

Kungsbackagumman

Brita Lena Andersson
f. 1824 i Fjärås i Hallands län
1904 i Hanhals i Hallans län

Den 1 November 2010 sände Sveriges Radio P1 program Släktband ett reportage om Kungsbackagumman Brita Lena Andersson. I intervjun kan du höra journalisten Elisabeth Renström och mig själv berätta om Brita Lenas liv och leverne. Programmet finns att ladda ned som podkast från SR P1 hemsida.

Under hela min uppväxt förvarade min mamma en liten brun glasburk med eucalyptusdoftande grå salva i badrumsskåpet. Jag kan, än i dag se den där burken framför mig och känna lukten och konsistensen, som var fet, mjuk och kletig. Detta var vår huskur mot alla typer av sår och svullnader och den fungerade förvånansvärt bra. Skrubbsår, skärsår och annat som vi barn skaffade oss blev snabbt bättre och läkte fort när man tog på den mystiska salvan. Som barn var jag aldrig medveten om salvans ursprung. Inte mer än att det var min farmors mor som hade kokat den. Numera vet jag att hon i sin tur hade fått receptet från sin farmor Brita Lena Andersson, på sin tid den rikskända läkekvinnan Kungsbackagumman.

Brita Lena Andersson är född den 26 mars 1824 i Vallby, Fjärås socken i Halland. Brita Lena var näst yngst bland åtta syskon och hon var bara 13 år då hon flyttade till grannbyn Frillesås för att tjäna piga hos en morbroder. År 1841 flyttar så Brita Lena till Hanhals och bosätter sig hos den 14 år äldre systern Christina och hennes familj på gården Gressella Nr 6. 1841 flyttar också blivande maken Andreas Andersson till Hanhals (Brita Lena och Andreas står faktiskt antecknade intill varandra i 1841 års flyttlängd) och kommer då från Vallda socken. Kanske kände de varandra redan före flytten till Hanhals, men under alla omständigheter bor de nu grannar under några år då Andreas är dräng på granngården Gressella No 5 och år 1845 står de antecknade tillsammans på Gressella No 6. Samma år som Andreas går på sjön. Efter några år som sjöman återvänder så Andreas till Hanhals och de gifter sig den 27 december 1849 i Hanhals. De får åtta barn tillsammans, men bara två når vuxen ålder och bara ett arn överlever modern Brita Lena. Detta är sonen Andreas Birger, som senare tar sig namnet Hamrén efter föräldrarnas gård Hambrö utanför Kungsbacka. Birger Hamrén (1862-1940) är min farmors morfar.

Hjälpsökande kommer från när och fjärran
Citat ur tryckt häfte av Stig Tornehed, "Kungsbackagumman"
En svenskättling, som färdats över hela Amerika för att få bot för bulor på benen, begav sig slutligen till sina föräldrars land. Där, hade det berättats honom, fanns den läkekunniga Kungsbackagumman, vars skicklighet i många avseenden överträffade läkarnas. Hon kurerade inte bara vanligt folk utan också doktorer och till och med självaste kungen. När man hörde hur hon med bara några få ord kunde få stelnade och värkbrutna lemmar att på nytt fungera, betraktades hon som ett nära nog överjordiskt väsen.

Den hjälpsökande från andra sidan Atlanten fick inte som så många före honom någon undergörande behandling av Kungsbackagumman. Han kom för sent. Hon hade någon tid innan han anlände till Sverige slutat sina dagar. Folk han mötte var ivriga att berätta om hur ett starkt jordskalv inträffat just i det ögonblick hon dog.

Jordskalv vid Brita Lenas död
Den 26 mars 1904 fyllde Brita lena 80 år. För sin ålder var hon vital och fortsatte i samma omfattning som tidigare sin praktik. I oktober måste hon emellertid själv intaga sjukbädden och vid gudstjänsttid söndagen den 23 oktober avled hon. I samband med dödsfallet inträffade ett av de starkaste jordskalv, som i mpdern tid registrerats i vårt land och almänheten var inte sen att (i varje fall efteråt) sätta detta i direkt samband med Kungsbackagummans död. "Jorden skalv när kraften gick ur gumman" sa man. Det fans de som med bestämdhet hävdade att hon stått i förbindelse med dunkla makter. Sådana kontakter tillskrev man gärna alla naturläkare och "kloka" vid den här tiden.

Hennes gärning framstod redan medan hon levde i ett odefinierbart skimmer av myt och verklighet. Hon betraktades som en sällsynt kunnig naturläkare och av många titulerad doktorinna.

Brita Lena Andersson ligger begravd på Hanhals gamla kyrkogård och graven är lätt att finna då den har en mycket stor gravsten i form av ett obearbetet stenblock och är placerad vid det nordöstra hörnet av kyrkan.

Kungsbackagumman är också porträtterad i form av en vacker liten bronsstaty på Kungsbacka torg. Vidare lever hennes minne kvar i kungsbacka genom namn på daghem, företag mm.

Gustproduction © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use